Цілі проекту

Developing Standards, Integrity and Professionalism

Цілі проекту

  • Аналіз, оцінка, перегляд наявних та впровадження оновлених навчальних планів і програм із підготовки журналістів (бакалаврат і магістратура) у 10 українських університетах згідно з Європейською рамкою кваліфікацій (EQF) і відповідно до Європейських стандартів доброчесності та професіоналізму.
  • Напрацювання національних рекомендацій для підготовки журналістів на програмах бакалаврату та магістратури в Україні.
  • Створення мережевої взаємодії та співпраці між університетами, національними роботодавцями і студентським самоврядуванням у сфері журналістської підготовки в Україні.
  • Поглиблення співпробітництва між університетами, професійними організаціями з України та з країн-членів ЄС у сфері підготовки журналістів.
  • Забезпечення подальшого розвитку та просування результатів проекту.